Şu an: 23.02.2018 13:40:11
Bize Yazın !!
Türkiye'de diş hekimlerinin ilk ve tek web sitesi.


 
DENTALISVERIS
Vaka Sunumu
LINKLER
E-Mail Listelerimiz
Enfekte Kök Kanalynda Kalsiyum Hidroksit Kullanımı ve Geçici Dolgu
Dt. Levent Tuncer
19.04.2001 14:06:09
Enfekte kök kanalının Endodontik tedavisinde dezenfektan ve geçici kanal dolgusu amacıyla Kalsiyum Hidroksit sıklıkla kullanılır. Yakın zamanda yayınlanan klinik çalışmalar, kök kanalında dezenfektan ve geçici kanal dolgusu olarak kalsiyum hidroksit kullanımının periapikal lezyonun iyileşmesinde en önemli faktörlerden birisi olduğunu göstermiştir*.
Seanslar arasında kullanılan geçici dolgular ise çoğunlukla yeterli sızdırmazlığı sağlamaz (Deveaux ve ark.). Diğer yandan kök kanalının mekanik temizliğinin yanı sıra Sodyum Hipoklorit (NaOCL) gibi dezenfektan solusyonlar ile kök kanalının yıkanması gereklidir. Ancak %0,5 oranında sulandırılmış Sodyum Hipoklorit’in (Daikin Solüsyonu da denir) hiç bir antibakteriyel etkisi yoktur.(Byström,Sundqvist) Kalsiyum Hidroksit kök kanalında yerleşmiş mikroorganizmaların eliminasyonu amacıyla ve aynı zamanda geçici kanal dolgu maddesi olarak iş görür. Mikroorganizmaların kök kanalından yok edilememesi periapikal lezyonun iyileşmesine engel olacaktır. Diğer yandan Kalsiyum Hidroksit ve Sodyum Hipoklorit’in enfekte kök kanalında kombine kullanılması ile nekrotik doku artıklarının daha etkili bir şekilde temizlenebildiği gösterilmiştir. ( Turan Cengiz-Murat Türkün)

Kalsiyum Hidroksitin antibakteriyal etkisi , salınan hidroksil iyonlarının bakteriyi öldürmesi ile ortaya çıkar (Siquera ve ark.). Nekrotik pulpası ve enfekte kök kanalı olan bir dişin endodontik tedavisinde başarı , geniş ölçüde geçici kanal dolgusunun etkili olabilirliğine ve mikroorganizmalarla temasına bağlıdır. ( Safavi et al, Sjögren ve ark.) . Bu nedenle Kalsiyum Hidroksit patı, kök kanalında mümkün olduğunca apikal bölgeye kadar yerleştirilmeli , yoğunluğunun kanal içinde uniform, eşit olması sağlanmalıdır. Kanal içindeki Patın yoğunluğu, radyografik olarak kontrol edilmelidir. Piyasada satılan Kalsiyum Hidroksit preparatları, radyografik olarak dentin opasitesi ile yakın bir görünümdedir. Kontrol amaçlı radyogramlarda daha iyi görünmesini sağlamak amacıyla Barium Sulfat ilave edilmelidir. Kalsiyum Hidroksit patının kök kanalında ulaştığı derinlik ve yoğunluk antibakteriyel etkili olabilirlik ve iyileşme açısından önemlidir . Bu açıdan patın kanala doldurulması tekniği önem kazanmaktadır ve klinik amaç, kök-kanal sisteminin bütünüyle doldurulmasıdır.Kök Kanalına Kalsiyum Hidroksit Doldurulması Tekniği

Kalsiyum Hidroksit, dişhekimliğindeki pek çok materyal gibi toz-likit halinde hazır preparat halinde satılmaktadır. Likid içeriği Gliserin - Etil Alkol karışımından oluşur. Gliserin , Kalsiyum Hidroksitin kanal duvarlarına kuvvetle adhezyonunu sağladığı için gereklidir. Ancak ; kanal duvarlarından tam olarak temizlenmesine de mani olur. (Murat Türkün)

Pat Likiti olarak kullanılabilecek bir diğer alternatif,%70''lik Etil Alkoldür. Kalsiyum Hidroksit Tozu, alkol ile pat haline getirilebilir. Alkol ile hazırlanan patın 2 gün sonraki radyografik kontrolünde , patın apeks yönünde yer değiştirdiği açıkça görülecektir. Bu fenomen göstermektedir ki, patın hazırlanması , en az kök kanalına sevk edilmesi kadar önemlidir.

K - Tipi Ultrasonic Eğe ile Kök Kanalına Kalsiyum Hidroksit Doldurulması: Bu yönteme göre kanalı genişletmekte kullanılan son eğeden bir önceki çaptaki eğe seçilir. Hazırlanan pat, kök-kanalı girişine spatül yardımıyla yerleştirilir. K-tipi eğe üzerine de pat sürülür. Eğe daha önceden saptanmış olan kök kanalı uzunluğundan 2 mm. kısa olmak üzere kanal içine eğe itilir, eğenin takılmış olduğu Piezon tam güçte ve su akımı kapatılmış olarak çalıştırılır. Eğe çalışır durumda kök-kanalı içinde ileri-geri hareket ettirilirken aynı zamanda eğenin kanal duvarına teması da sağlanır ve pat, kanal içinde apeks yönünde itilir. Bu işlemi Takiben, steril bir kağıt koni ters tarafı apeks yönünde olmak üzere kanal içine itilerek pat, apeks yönünde sıkıştırılır.

Ince çaplı Lentülo kullanımı: Kanal girişine pat yerleştirilir, lentüloya pat sürülür , kök kanalının tespit edilen (temizlenen ve şekillendirilen) uzunluğundan 2 mm. kısa olacak şekilde lentülo kanal içine itilerek 500 rpm devirde kanal içinde döndürülür. Lentülo kanal duvarlarına temas edecek şekilde devamlı hareket ettirilerek kanal doldurulur. Yukarda bahsedildiği şekilde steril kağıt koni yardımı ile apeks yönünde sıkıştırlır. Bu işlem kanal tamamiyle doluncaya kadar tekrar edilir.

Lentülonun Bir diğer kullanımı ise şöyledir: En ince çaplı ve spiralinin adım aralığı daha geniş olan bir lentülo seçilir. Kök kanal girişine patın yerleştirilmesi ve lentülonun pat ile kaplanmasından sonra , lentülo çalışma uzunluğu hizasında kanal içine yerleştirilir ve 65,000 rpm hızda saat yönünde kanal içinde çalıştırılır. Pat , kanal duvarlarına yüksek bir momentum ile lentulonun ucundan püskürtülecektir. Bu durum, kanal içinde büyük bir hidrostatik basınca neden olur. Bu yolla, apikal delta ve yan kanalcıkların bile tamamen doldurulması mümkündür. Radyografik kontrol , kök kanal sisteminin bütünüyle dolduğunu doğrulayacaktır.

Pastinject Kullanımı: Lentülo kullanımı ile aynı işlem uygulanır.

Amalgam Pistolü ile kanal doldurulması: Özellikle apeksi kapanmamış daimi dişlerde kullanılan bir yöntemdir. Yoğun-koyu kıvamda hazırlanmış Kalsiyum Hidroksit patının doğru seviyede yerleştirilebilmesi önemlidir. Koyu kıvamda hazırlanmış patın, lentulo veya diğer araçlarla kanalın apikal kısmına taşınması mümkün değildir. Bu amaçla amalgam pistolü ile kök kanalının 1/3 koronal kısmına taşınan pat, steril kağıt koni yardımıyla apikal bölgeye yerleştirilir.SONUÇ:

Kök Kanalının dolurulmasında, en iyi sonucun hangi yöntemle elde edilebilceği konusunda, tartışma devam etmektedir.Yapılan çalışmalarda ; diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında , kalsiyum hidroksit patının kanal içinde eşit yoğunlukta doldurulmasının PastInject ile sağlanabildiği ileri sürülmekte iken , literatürde Lentulonun da aynı pastinject kadar etkili ve eşdeğer kullanışta olduğu kabul edilmektedir. Ultrasonic veya Sonic eğelerin kanalın doldurulmasında sanıldığı kadar etkili olamadığı ortaya çıkmıştır.

PastInject veya lentulonun , kök kanalının doldurulmasında eşdeğer düzeyde etkili olduğu anlaşılmıştır (Deveaux). Yukarda değindiğim gibi, Spiral Adım Aralığı geniş ve ince lentulo, kanal içinde yüksek dönme hızı ile hidrostatik basınç oluşturabilmekte ve bu basınç sayesinde kök kanal sisteminin bütünüyle doldurulması mümkün olabilmektedir. Lentulonun, PastInjecte göre üstün olduğu kanısındayım.

Eğri kanallarda , ince çapta Lentülo önerilmektedir.

Resim: 1. Gutta-Kondensor 2. MecaShaper 3. Ultrasonik Için K-Eğe 4. Lentulo 5. Past-injectKaynaklar:

Deveaux E ve ark.: Five methods of intracanal calcium hydroxide placement. Oral Surg Oral Med Oral Pathol. 2000; 89(3):349-355.

Deveaux E ve ark. Bacterial Microleakage of Cavit , IRM and TERM. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992;74:634-43.

Byström A , Sundqvist G : Bacteriologic evaluation of the effect of 0,5 percent sodium hypochlorite in endodontic therapy. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1983 ; 55:307-12.

Trope M. ve ark.: Endodontic Treatment of teeth with apical periodontitis; single vs multivisit treatment. J Endod 1999 ; 25:345-50

Siquera JF ve ark : Influence of different vehicles on the antibacterial effects of calcium hydroxide. J Endod, 1998;24:663-5.

Safavi KE ve ark : Effect of calcium hydroxide on bacterial lipopolysaccharide. J Endod 1993:19:76-8.

Sjögren U. ve ark : Factors affecting the long term results of endodntic treatment. J Endod 1990;16:498-504

(*) - (Trope ve ark. )
136
Dishekimi.NET daimi yazarlarındandır.
Levent.Tuncer@Post.com
8876
 
Untitled DocumentDUYURULAR VİTRİNİ

2.El Satılık ISTANBUL 18.04.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

18.04.2017
2.El Satılık ISTANBUL 13.03.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

13.03.2017
Teknik Servis BURSA 15.02.2017 01:36:12
ELELEKTİRİKLİ MİKROMOTOR TAMİR SERVİSİ GSM:05337603818
15.02.2017 01:36:12
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE MALZEMELERİ SİNOL TURKUAZ İTALYAN TEKNOGAZ 20 LİTRE OTOKLAV DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ADEC DİŞ ÜNİTİ W-H LİSA 300 OTOKLAV İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ANTHOS DİŞ ÜNİTİ/OTOKLAV CİHAZI NÜVE 20 LİTRE/İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE/DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM/OTOKLAV CİHAZI/DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

02.02.2017
Devren MUGLA 20.12.2016
Fethiye’de Satılık Poliklinik Hissesi

20.12.2016
2.El Satılık ISTANBUL 17.10.2016 07:33:41
acil satış taşınma nedeniyle
17.10.2016 07:33:41
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016


09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
YAZICILI OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI FEDESA DİŞ ÜNİTİ İTALYAN KOMPRESÖR

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
SATILIK 2.EL DİŞ MUAYENEHANE DİŞ ÜNİTİ SıNOL TURKUAZ DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURKUAZ

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE ÇOK TEMİZ DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURUNCU OTOKLAV CİHAZI İTALYAN EURONDA E5 DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
İş Olanakları ISTANBUL 08.08.2016 15:19:30
Dişhekimi Asistanı
08.08.2016 15:19:30
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
(RVG CİHAZI) OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE) DİŞ ÜNİTİ ADONİS) DİŞ RÖNTGEN

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ KOLTUK İTALYAN TEKNODENT PROGRES ÜNİT AĞIZ İÇİ KAMERA

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 18.07.2016
AMERİKAN DİŞ ÜNİTİ ENG-1 SATILIK DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEMELERİ AESCULAP EL ALETLERİ

18.07.2016
2.El Satılık ISTANBUL 20.06.2016
komple muayenehane satılık
20.06.2016
Genel ISTANBUL 19.06.2014
Klinik Sarf Malzemelerinde Yeni Adresiniz!

19.06.2014
Kampanya ISTANBUL 27.11.2011
Hekimlerimize özel kartvizit sitesi www.doktorkartvizitleri.com

27.11.2011
 
 
 
 

 

Türkiye BİLİŞİM MUHABİRLERİ DERNEĞİ
Copyright (c) Dishekimi.NET 2001

X: 54