Şu an: 23.02.2018 13:40:50
Bize Yazın !!
Türkiye'de diş hekimlerinin ilk ve tek web sitesi.


 
DENTALISVERIS
Vaka Sunumu
LINKLER
E-Mail Listelerimiz
Pulpal İrritasyon ve Sensitivite Nasıl Önlenir ?
Dt. Levent Tuncer
13.01.2002 00:23:00
En tehlikeli dönem olan geçici kronun ağızda bulunduğu süre, mümkünse bir kaç gün ile kısıtlı tutulmalıdır. Bu süre, hassas tutuculu protezlerin yapımı sırasında genellikle mümkün olmayabilir. Geçici kron Uzun süre ağızda kalacaksa, rijid bir restorasyon tercih edilmelidir. Daha rijid bir geçici kron hazırlanması ve geçici kronun polikarboksilat siman gibi simanlarla yapıştırılması önerilmektedir. Bu uygulama ile daha iyi sızdırmazlık sağlanacaktır. Geçici kronun dentin yüzeyini bütünüyle kapatması ancak periodontal dokulara zarar vermemesi önemlidir.
Geçici kron yapıştırılmadan önce dentin asitlenerek bakterilerin yerleşim bölgesi olabilecek smear tabakası temizlenmeli, dezenfekte edilmeli ve hidrofilik veya hidrophobic bir bonding ile astarlanmalıdır. Aseton çeren bondingler uygun değildir. Bunlar, hidrofilik olmalarına rağmen aseton, dentin yüzeyindeki sıvıyı derhal evapore eder (buharlaştırır) ve iatrojenik dessikasyona (kurutmaya) yol açılmış olur. Literatürde bu amaçla 4-META bazlı bondingler tavsiye edilmektedir. Bazı araştırıcılar, smear tabakasının temizlenmesi ve bonding işleminin ölçü alınmasından önce uygulanmasını önerirler. Böylece Polivinyl-Siloxan esaslı ölçü maddesinden derive olan kimyasalların pulpayı irrite etmesinin önüne geçildiği ileri sürülmektedir. Dentin smear tabakasının etkili bir şekilde arındırılması için %0,2 EDTA %1 Sodyum Fluorid ve Benzalchonium Chlorid karışımı önerilmektedir. Bazı yazarlar ise aynı amaçla %10 Sitrik Asit %3 Ferric Chlorid çözeltisinin, %10 fosforik asitten daha etkili olduğunu bildirmektedirler. Ferric Chlorid dişetinde geçici bir süre için boyanmaya neden olabilir. Poly-Acrylic asit smear tabakasının temizlenmesi amacıyla kullanılabilir. Poly-Acrylic asit Ketac-Bond ambalajında simanla birlikte satılmaktadır.Bir çalışmada %0,2 EDTA %1 Sodyum Fluorid ve Benzalchonium Chlorid karışımının 30sn uygulanması ile dentin geçirgenliğinde %20 azalma oluğu bildirilmiştir. Smear tabakası, uzaklaştırıldıkran sonra dentin tubulusları mutlaka iyice kapatılmalı ve sızıdrmazlık sağlanmalıdır.Bonding uygulanması ve geçici kron sonrasında oluşacak pulpa semptomları, kronun daimi olarak yapıştırılmasından sonra başlayacak komplikasyondan daha iyidir. Böylece tedbir alınması kolaylaşacaktır. Örneğin ; alt molar dişlerde bir kanaldaki pulpanın enfekte ve iltihaplı, diğerlerinin göreceli olarak daha iyi durumda olması halinde, pulpa vitalite testine pozitif cevap verse bile, daimi kronun simantasyondan sonra diş ağrısı başlayacaktır. Böyle bir komplikasyonu önceden tahmin etmek mümkün değildir. Diş kesimini takiben dentin yüzeyine bonding uygulaması ve geçici siman, dentin tubuluslarını kapatarak dentin sıvısı drenajını bloke edeceği için enflamasyon bulguları, geçici kron safhasında ortaya çıkabilecektir. Bu aşamada gerekiyorsa endodontik tedaviye yönelmek, daimi kronun yapıştırılmasından sonra yapılacak müdahaleye göre daha kolaydır. Örneğin porselen köprüyü kırmadan sökmek herzaman mümkün olmayabilir, veya yeni yapılmış bir kronda endodontik tedavi amacıyla "delik" açılması, hastanın tepkisini çekebilir.Daimi simantasyon öncesinde mutlaka kusursuz bir okluzyon sağlanmalıdır. Yükseklik bulunması, tüberkül çatışması gibi okluzyonu bozan etmenler veya kapanış sırasında alt çeneyi lateral yöne kaydıran interferans noktaları, yok edilmelidir. Krondaki küçük bir yükseklik bile pulpada kan damarları ve sinir liflerinde hasara yol açar. Pulpa bağ dokusu ve odontoblast hücrelerinde fonksionel aktivite azalması, azalan kan akımı, hipersensitivite oluşacaktır.

Daimi Simantasyon önesinde dentin yüzeyine uygulanan bonding tabakası, dentin yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır. Sonraki adımda dentin, lastik temizleyici veya detertraj fırçası ile temizlenerek benzalchonium chloride veya Chlorhexidine ile dezenfekte edilmelidir. Şu husus unutulmamalıdır: Diş kesimi pulpaya ne kadar yakın olursa oldun, kesim sırasında pulpa travmatize edilmedi ise daimi yapıştırma simanı pulpaya zarar vermez. Siman pulpa bölgesi üzerine dentine fırça ile sürülerek, hava kabarcığı ve boşluk kalması önlenmeldir. Siman içinde, özellikle dentin yüzeyi ile siman arasında boşluk kalmasıhalinde, ağız içinde sıvı geçişi olabileceği gibi mikro organizmaları da taşıyacaktır. Ağız içinden gelen sıvı termal hipersensitiviteye yol açar. Dentin yüzeyinde siman boşlukları kalmasına bağlı komplikasyonlar, sıklıkla hassas tutuculu protezlerin simantasyonundan sonra görülür. Protezin okluzyon uyumlaması yapılmaksızın kronların simante edilmesi ve okluzal interferanslar nedeniyle, protezin tutucusu olan kronlarda siman çatlayabilir-kırılabilir.

Dentin, nihai aşamada simantasyon anına kadar ıslak - nemli tutulmalıdır. Bu, kesik diş ağız ortamına açık bırakılmalıdır anlamında değildir. Dentin sıvısının normal evaporasyonu (ortamdan buharlaşma) kapiller kuvvetleri aktive etmeye yeterlidir ve dentin sıvısının hızla tekrar tubulusları doldurmasını sağlayacaktır.

Simanın donma aşamasında, hastaya pamuk rulo vb. ısırtılmamalıdır. Hastanın dişlerini normal kapanışa getirmesi istenir ve siman sertleşinceye kadar fazla basınç uygulamaksızın beklemesi yeterli olacaktır.Yukarda Anlatılanlara Göre Kontrol Listesi· Adrenalin (epinefrin) içermeyen Citanest-Octapressin veya benzeri bir solusyonla lokal anestezi,

· Pulpayı travmatize etmeden diş kesimi,

· Asitleme ve Yıkama ile smear tabakasının uzaklaştırılması

· Benzalchonium Chloride ve Chlorhexidine ile dentin dezenfeksionu,

· Tercihan 4-META esaslı bonding ile dentin yüzeyinin astarlanması,

· Ölçü alınması,

· Geçici kron, (uzun süreli işlemlerde daimi siman ile geçici kronun sabitlenmesi),Kronun laboratuar ve klinik aşamaları,· Geçici kron ağızda iken ara safhalarda hipersensitivite ve pulpa semptomlarının değerlendirilmesi,

· Gerekirse Endodontik tedavi,

· Simantasyon öncesinde hipersensitivite kontrolü,

· Eğer daimi simantasyon için Glas-ionomer Siman kullanılacaksa dentin yüzeyindeki koruyucu bondingin uzaklaştırılması,

· dentin yüzeyinin fırça ile düşük devirde temizlenmesiKronun SimantasyonuSimantasyon Sonrası Komplikasyonların En Sık Görülen Nedenleri1. Pulpal irritasyonun Sinerjistik faktorleri

Vital dentinin geniş yüzeyde ve fazla kesimi : Diş kesimi sırasında farkına varılmayan çok ufak bir perforasyon veya aeratörün yetersiz su akımı veya hızlı diş kesimi neticesinde ısı ile pulpanın travmatize edilmesi .· Pulpası Genç ve geniş pulpası olan dişler,

· Pulpayı örtüleyen Dentin Kalınlığının çok ince bırakılması

· Travmatik diş kesimi

· Bondingleme veya Simantasyon sırasında dentinin gereğinden fazla kurutulması (iatrojenik dessikasyon)

· Simanın fazla akıcı kıvamda hazırlanması. Siman, çırpılmış yoğurt akıcılığında hazırlanmalıdır.

· Pulpaya çok yakın kesim nedeniyle Asit etkisinin potansiyalize olması ve pulpayı irrite etmesi

· Adrenalinli ipliklerin (Cord Hemostaticum) pulpa kan akımı üzerinde olumsuz etkisi ve adrenalin (epinefrin) içeren lokal anestezik kullanımı.

· Pulpanın diş kesimi önceki durumu : Geniş,büyük restorasyonlar, sızdırmazlık özelliğini kaybetmiş dolguların altındaki pulpanın canlılığını ve fonksionel bütünlüğünü devam ettiremediği (dejenere olduğu) akılda tutulmalıdır.2.Siman Kalınlığının Etkisi· Siman çok akıcı kıvamda olmamalıdır. Dentin yüzeyine tutunan siman katmanı, fazla ince olmamalıdır.· Simanın koyu kıvamda hazırlanması sonucunda kronun tam uyumlanması (oturması) zorlaşacaktır.· Simanın çözünürlüğü: Polycarboxylate simanlar en çok ve en kolay çözünen simanlardır. Çinko Fosfat simanların metale tutunma özelliği zayıftır. Panavia 21 gibi resin esaslı simanlarda bile 3-5 yıl içinde çözünme saptanmıştır.

3. Kronda yükseklik olması

4. Dentin Yüzeyi ile siman arasında boşluk kalması

5. Siman tam sertleşmeden hareketli protezin kullanılması veya okluzal düzensizlik nedeni ile simanın kırılması.Yukarda anlatılan esaslara göre yapılan sabit protetik restorasyonlar, klinik olarak 3 yıl boyunca takip edilmiş ve herhangi bir komplikasyona rastlanmamıştır.

Yukarda bahsedilen Bonding uygulamasının en etkili klinik yöntemleri, meslektaşlarca talep edildiğinde açıklanacaktır. Bonding yöntemleri aynı zamanda Kompozit restorasyonlar için de geçerlidir.165
Dishekimi.NET daimi yazarlarındandır.
Levent.Tuncer@Post.com
7441
 
Untitled DocumentDUYURULAR VİTRİNİ

2.El Satılık ISTANBUL 18.04.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

18.04.2017
2.El Satılık ISTANBUL 13.03.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

13.03.2017
Teknik Servis BURSA 15.02.2017 01:36:12
ELELEKTİRİKLİ MİKROMOTOR TAMİR SERVİSİ GSM:05337603818
15.02.2017 01:36:12
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE MALZEMELERİ SİNOL TURKUAZ İTALYAN TEKNOGAZ 20 LİTRE OTOKLAV DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ADEC DİŞ ÜNİTİ W-H LİSA 300 OTOKLAV İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ANTHOS DİŞ ÜNİTİ/OTOKLAV CİHAZI NÜVE 20 LİTRE/İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE/DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM/OTOKLAV CİHAZI/DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

02.02.2017
Devren MUGLA 20.12.2016
Fethiye’de Satılık Poliklinik Hissesi

20.12.2016
2.El Satılık ISTANBUL 17.10.2016 07:33:41
acil satış taşınma nedeniyle
17.10.2016 07:33:41
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016


09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
YAZICILI OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI FEDESA DİŞ ÜNİTİ İTALYAN KOMPRESÖR

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
SATILIK 2.EL DİŞ MUAYENEHANE DİŞ ÜNİTİ SıNOL TURKUAZ DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURKUAZ

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE ÇOK TEMİZ DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURUNCU OTOKLAV CİHAZI İTALYAN EURONDA E5 DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
İş Olanakları ISTANBUL 08.08.2016 15:19:30
Dişhekimi Asistanı
08.08.2016 15:19:30
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
(RVG CİHAZI) OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE) DİŞ ÜNİTİ ADONİS) DİŞ RÖNTGEN

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ KOLTUK İTALYAN TEKNODENT PROGRES ÜNİT AĞIZ İÇİ KAMERA

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 18.07.2016
AMERİKAN DİŞ ÜNİTİ ENG-1 SATILIK DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEMELERİ AESCULAP EL ALETLERİ

18.07.2016
2.El Satılık ISTANBUL 20.06.2016
komple muayenehane satılık
20.06.2016
Genel ISTANBUL 19.06.2014
Klinik Sarf Malzemelerinde Yeni Adresiniz!

19.06.2014
Kampanya ISTANBUL 27.11.2011
Hekimlerimize özel kartvizit sitesi www.doktorkartvizitleri.com

27.11.2011
 
 
 
 

 

Türkiye BİLİŞİM MUHABİRLERİ DERNEĞİ
Copyright (c) Dishekimi.NET 2001

X: 60