Şu an: 23.02.2018 11:11:10
Bize Yazın !!
Türkiye'de diş hekimlerinin ilk ve tek web sitesi.


 
DENTALISVERIS
Vaka Sunumu
LINKLER
E-Mail Listelerimiz
TPD 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu
Dishekimi.NET Editörü
30.10.2012 16:10:05
Türk Periodontoloji Derneği tarafından düzenlenen TPD 42. Bilimsel Kongresi ve 22. Sempozyumu 08-10 Kasım 2012 tarihleri arasında Ankara Sheraton Hotel&Convention Center’da gerçekleştirilecek.
Periodontoloji alanında birçok yeniliğin tartışılacağı kongrede konusunda uzman birçok yerli ve yabancı konuşmacı deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Resmi dili Türkçe olan kongrede periodontal inflamasyon, yumuşak doku defektlerinin tedavisi, rejeneratif periodontal tedavi, peri-implantitisin ayırıcı tanısı ve antimikrobiyal tedavi yaklaşımı, periimplant doku problemlerinin tedavisinde cerrahi yaklaşımlar, implant çevresi yumuşak doku problemlerinde güncel yaklaşım, rejeneratif periodontal tedavide gelecekteki yaklaşımlar vb. konu başlıkları ele alınacak.

Bilimsel Program

08 Kasım 2012

Dr. Andrea Mombelli “Peri-implantitisin Ayırıcı Tanısı ve Buna Uygun Antimikrobiyal Tedaviler”, Dr. Petros Damoulis Rejeneratif Periodontal Tedavi Etkili mi?, Dr. Sema Hakkı “Diş Orijinli Mezenşimal Kök Hücrelerinin Farklılaşma Potansiyellerinin Kıyaslanması: Rejeneratif Periodontal Tedavide Gelecekteki Yaklaşımlar”, Aliye Akcalı, David Scheineider, Füsun Ünlü, Timur Köse, Christoph Hf. Hammerle “Alveol Kret Defektlerinin Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Tedavisinde Farklı 2 Yöntemin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Cavid Ahmedbeyli, Şebnem Dirikan, Gökser Çakar, Bahar Kuru, Selçuk Yılmaz “Çoklu Çekilmelerin Tedavisinde Kuronale Kaydırılan Flep ve Hücresiz Dermal Matriks Grefti Kombinasyonunun Tek Başına Kuronale Kaydırılan Şep ile Karşılaştırılması”, Cavid Ahmedbeyli, Şebnem Dirikan, Gökser Çakar, Selçuk Yılmaz “Lokalize Çekilmelerin Tedavisinde Yana Kaydırılan Flep ve Hücresiz Dermal Matriks Grefti Kombinasyonunun Tek Başına Yana Kaydırılan Flep ile Karşılaştırılması”, Gülnihal Eren, Gül Atilla “Kök Yüzeyi Örtülmesinde Trombositten Zengin Fibrin ve Bağ Dokusu Grefti Uygulamalarının Etkinliklerinin Karşılaştırılması”, Pınar Gümüş, Eralp Buduneli “Yapışık Dişeti Genişliğini Artırmaya Yönelik Serbest Dişeti Grefti Uygulamalarında Farklı Sabitleme Yöntemlerinin Boyutsal Değişikliğe Etkisi”, Tolga Güler, Şebnem Dirikan, Gökser Çakar, Selçuk Yılmaz "Miller Sınıf I/II Çekilmelerin Tedavisinde Kuronale Kaydırılan Flep ve Kollagen Doku Matriksi Kombinasyonunun Tek Başına Kuronale Kaydırılan Flep ile Karşılaştırılması”, Banu Arzu Alkan, Zekeriya Taşdemir “Hastane Bilgi ve Yönetim Sisteminin İmplant Uygulamalarına Ait Verilerin Değerlendirilmesi Amacıyla İncelenmesi”, Orhan Ofluoğlu, Ülkü Noyan, Kemel Naci Köse, Başak Doğan, Yasemin Özkan, Tanju Kadir, Korkut Ulucan, Bahar Kuru “Periodontal Olarak Sağlıklı ve Periodontitis Geçmişi Olan Bireylerde Yüzeyi Flor ile Modifiye Edilmiş Kemik İçi Dental İmplantın Klinik ve Mikrobiyolojik Açıdan Değerlendirilmesi”, Burak Hamzaçebi, Bahar Füsun Oduncuoğlu, Emine Elif Alaaddinoğlu “Peri-implant Defektlerin Trombositten Zengin Fibrinle Tedavisi”, Sezen Büyüközdemir Aşkın, Ezel Berker, Hakan Akıncıbay, Serdar Uysal, Baran Erman, İlhan Tezcan “Keratinize Dişeti Genişliğinin Peri-İmplant Dokular Üzerine Etkisinin Klinik, İmmünolojik ve Radyolojik Parametrelerle Değerlendirilmesi”, Alper Temiz, Mert Yüce, Betül İlhan, Tunç İlgenli, Orhun Bengisu “Farklı Protetik Tedavi Yaklaşımlarının İmplant Çevresi Krestal Kemik Yıkımına Olan Etkisinin Değerlendirilmesi”, Aliye Akçalı, Olivier Huck, Jean-Luc Davideau, Nurcan Buduneli, Henri Tenenbaum “Kortizolün Porphyromonas Gingivalisin Çoğalması ve Virülansı Üzerine Olan Etkisinin in-vitro Olarak Değerlendirilmesi”, Hatice Balcı Yüce, Hülya Toker, Fahrettin Göze “Diabetik Ratlarda Oluşturulan Deneysel Periodontitis Modelinde Kemik Rezorbsiyonu Üzerine Sistemik Olarak Alınan Borun Etkisinin Histopatolojik ve Histomorfometrik Açıdan Araştırılması”, Oya Türkoğlu, Elif Azarsız, Gülnur Emingil, Necil Kütükçüler, Gül Atilla “Değişik Periodontal Hastalıklarda Dişeti Oluğu Sıvısı Proteinaz 3 Seviyelerinin Değerlendirilmesi”, Başak Bıyıkoğlu, Austin Ricker, Patricia Diaz “Oral Biyofilm Oluşumunda Konak Faktörü Olarak Serumun Etkisi ve Suşa Özgü Kolonizasyon Modellerinin Değerlendirilmesi”, Zeynep Eroğlu, Merve Alaylı, M. Nejat Arpak, Sibel Elif Gültekin, Özlem Özer Yücel “Osteora''nın Erken Dönem Kemik Dokusu İyileşmesi Üzerine Etkisinin Histopatolojik Değerlendirmesi: Ratlar Üzerinde Deneysel Çalışma”, Sivge Kurgan, Canan Önder, Meral Günhan, Ömer Günhan “Kronik ve Agresif Periodontitisli Hastaların Dişeti Örneklerinde Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) ve Hypoxia- Inducible Factor-1α (HIF-1α) Seviyelerinin İncelenmesi”, Özlem Özer Yücel, Sibel Elif Gültekin, Burcu Şengüven, Selin Pınar Özdemir, Manuel Koch, Bülent Kurtiş “Periodontitis Oluşturulmuş Diabetik Ratlarda Dişeti Kollajen IV, Laminin 5, MMP-2 and MMP-9 Düzeylerinin İmmünhistokimyasal Olarak Belirlenmesi Nejat Nizam, Feridun Dişçioğlu, Işıl Saygun, Vehbi Bal, Ferit Avcu, Cansel Köse Özkan, Muhittin Serdar “α -Tokoferol ve Selenyum''um Dişeti Fibroblastları ve Periodontal Ligament Fibroblastları Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi”.

09 Kasım 2012

Dr: Roy Abou Fadel “Periodontal inflamasyon Gingivitisten Sistemik Hastalığa”, Dr. Petros Damoulis “Yumuşak Doku Defektlerinin Tamiri: Fonksiyonel ve Estetik Etkenler, Ömer Birkan Ağralı, Bahar Kuru, Leyla Kuru “Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Mine Matriks Türevleri ve Otojen Kortikal Kemik Grefti Kombinasyonu Kullanımı”, Zeynep Eroğlu, Merve Alaylı, M. Nejat Arpak, Sibel Elif Gültekin, Özlem Özer Yücel “Ankaferd Blood Stopper''ın Erken Dönem Kemik Dokusu İyileşmesi Üzerine Etkisinin Histopatolojik Değerlendirmesi: Ratlar Üzerinde Deneysel Çalışma”, Deniz Mertoğlu, Gökser Çakar, Şebnem Dirikan, Selçuk Yılmaz “Periodontal Kemik İçi Defektlerin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazma ve Mine Matriks Proteinlerinin Otojen Kemik Grefti ile Kombinasyonunun Değerlendirilmesi”, Mehmet Sağlam, Uğur Arslan, Şerife Buket Bozkurt, Sema S. Hakkı “Kronik Periodontitis Hastalarında Borik Asit İrrigasyonunun Mekanik Periodontal Tedaviye İlave Etkisi: Randomize Klinik Bir Çalışma”, Selcan Türker, H. Burak Kutlu, Yekta A. Özer, Rahime M. Nohutçu, Melike Ekızoğlu, Meral Özalp, Şeyda Çolak, Arzu Sungur “Periodontal Rejenerasynda Kullanılan Greft ve Memranlara Uygulanan Sterilizasyon Yöntemlerinin Etkileri”, Dr. Mayur V. Dixit “Dişhekimliği Pratiğinde Değişen Eğilimler”, Banu Durukan, Kübra Tarhan, Cem A. Gürgan, Cengiz Utaş “Hemodiyaliz Hastalarında Periodontal Durum ve Ağız Sağlığı ile İlgili Hayat Kalitesi”, Ömer Çakmak, Hasan Esat Yücel, Banu Durukan, Kübra Tarhan, Cem A. Gürgan, İsmail Koçyiğit “Periton Diyalizi Hastalarının Periodontal Durumlarının Biyokimyasal Parametrelere Olan Etkisinin Değerlendirilmesi: Pilot Çalışma, Fatma Böke, Çağrı Gazioğlu, Sevil Akkaya, Murat Akkaya “Sabit Ortodontik Tedavi ve Dişeti Sağlığı Arasındaki İlişki”, Pınar Yuva, Esra Baltacıoğlu, Ahmet Alver, Fulya Balaban Yücesan, Filiz Kardiyen, Özlem Saraç Atagün “Kronik Periodontitisli Bireylerde Metranidazol+Amoksisilin Tedavisinin Serum ve Tükürük Total Antioksidan Kapasite ve Süperoksit Dismutaz Enzim Aktivite Düzeylerine Etkisi”, Ferda Pamuk, Burcu Özkan Çetinkaya, M. Yavuz Gülbahar, Ayhan Gacar, Gonca Çayır Keleş, Züleyha Erişgin, Nurol Arık Takrolimusun Tek Başına veya Nifedipin ile Birlikte Kullanımının Dişeti Dokusu Üzerine Etkisi”, İlker Keskiner, Işıl Saygun, Vehbi Bal, Muhittin A. Serdar, Alpdoğan Kantarcı “Kronik Periodontitisde Cerrahisiz Periodontal Tedaviye Ek Olarak Omega-3 Yağ Asitlerinin Klinik Parametreler, Tükürük Tnf-α Ve Sod Seviyelerine Etkisi”, Pınar Gümüş, Nejat Nizam, David Lappin, Nurcan Buduneli “Kronik ve Agresif Periodontitis Hastalarında Tükürük ve Serum Aprıl, Baff Ve Tnf-Alfa Seviyelerinin Değerlendirilmesi”, Burak Hamzaçebi, Emine Elif Alaaddinoğlu, Bahar Füsun Oduncuoğlu, Seda Ünal, Mehtap Erkmen Uyar, Turan Çolak “Renal Transplantasyon Sonrası Oral Sağlık ve Yaşam Kalitesi, Umut Ballı, Gonca Çayır Keleş, Burcu Özkan Çetinkaya, Uğur Mercan, Bülent Ayas “Atorvastatinin Deneysel Periodontitis Oluşum Sürecinde ve Periodontitis Oluştuktan Sonraki Dönemde Periodonsiyum Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, Bengisu Gergin, M. Nejat Arpak “Ağız Sağlığına İlişkin Öz-Bildiriler, Klinik Periodontal Durum ve Sistemik Sağlık Durumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Burcu Yavuz, Başak Doğan, Bahar Kuru “Farklı Hassasiyet Tedavisi Yaklaşımlarının Etkinliklerinin Uzun Dönem Değerlendirilmesi”, Servet Kesim, Cüneyt Asım Aral, Betül Çiçek, Ahmet Öztürk, Mustafa Mümtaz Mazıcıoğlu, Selim Kurtoğlu “Çocuklarda Vücut Kütle İndeksi, Bel Çevresi ve Beslenme Değişkenlerinin Oral Sağlıkla İlişkisi”, Ufuk Sezer, Kemal Üstün, Süleyman Ziya Şenyurt, Kürşat Altınbaş, Kamile Erciyas “Aleksitimi, Dental Anksiyete ve Kronik Periodontitis Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi, Kemal Üstün, Kamile Erciyas, Bünyamin Kısacık, Ufuk Sezer, Yavuz Pehlivan, Serdar Öztuzcu, Hasan Gündoğar, Ahmet Mesut Onat “Anti-Tnf Tedavisi Gören Hastalarda Periodontal ve Biyokimyasal Parametrelerin Longitudinal Değerlendirilmesi”, Şerife Özalp, Burcu Karaduman, Gürhan Çağlayan “Ağız Sağlığında Niçin Başarılı Değiliz? Olfaktör Sistemin Kullanılışı”, Hilal Uslu Toygar, Nur Balcı, Beyza Kırcelli “Ortodontik Tedavi Sonrası Farklı Retansiyon Apareylerinin Mobilite Üzerine Etkisinin İncelenmesi”.

10 Kasım 2012

Dr. Frank Bröseler “Periodontal Rejeneratif Tedavinin Geçerliliği”, Dr. Esra Baltacıoğlu “Peri-İmplant Plastik Cerrahi: İmplant Çevresi Yumuşak Doku Problemlerinde Güncel Yaklaşım”, Dr. Cem A. Gürgan “Peri İmplant Doku Problemlerinin Tedavisinde Cerrahi Yaklaşımlar: Periodontal Problemlerle Kıyaslama”.

Ayrıntılı bilgi için: www.perio2012.org

678
3191
 
Untitled DocumentDUYURULAR VİTRİNİ

2.El Satılık ISTANBUL 18.04.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

18.04.2017
2.El Satılık ISTANBUL 13.03.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

13.03.2017
Teknik Servis BURSA 15.02.2017 01:36:12
ELELEKTİRİKLİ MİKROMOTOR TAMİR SERVİSİ GSM:05337603818
15.02.2017 01:36:12
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE MALZEMELERİ SİNOL TURKUAZ İTALYAN TEKNOGAZ 20 LİTRE OTOKLAV DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ADEC DİŞ ÜNİTİ W-H LİSA 300 OTOKLAV İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ANTHOS DİŞ ÜNİTİ/OTOKLAV CİHAZI NÜVE 20 LİTRE/İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE/DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM/OTOKLAV CİHAZI/DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

02.02.2017
Devren MUGLA 20.12.2016
Fethiye’de Satılık Poliklinik Hissesi

20.12.2016
2.El Satılık ISTANBUL 17.10.2016 07:33:41
acil satış taşınma nedeniyle
17.10.2016 07:33:41
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016


09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
YAZICILI OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI FEDESA DİŞ ÜNİTİ İTALYAN KOMPRESÖR

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
SATILIK 2.EL DİŞ MUAYENEHANE DİŞ ÜNİTİ SıNOL TURKUAZ DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURKUAZ

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE ÇOK TEMİZ DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURUNCU OTOKLAV CİHAZI İTALYAN EURONDA E5 DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
İş Olanakları ISTANBUL 08.08.2016 15:19:30
Dişhekimi Asistanı
08.08.2016 15:19:30
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
(RVG CİHAZI) OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE) DİŞ ÜNİTİ ADONİS) DİŞ RÖNTGEN

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ KOLTUK İTALYAN TEKNODENT PROGRES ÜNİT AĞIZ İÇİ KAMERA

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 18.07.2016
AMERİKAN DİŞ ÜNİTİ ENG-1 SATILIK DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEMELERİ AESCULAP EL ALETLERİ

18.07.2016
2.El Satılık ISTANBUL 20.06.2016
komple muayenehane satılık
20.06.2016
Genel ISTANBUL 19.06.2014
Klinik Sarf Malzemelerinde Yeni Adresiniz!

19.06.2014
Kampanya ISTANBUL 27.11.2011
Hekimlerimize özel kartvizit sitesi www.doktorkartvizitleri.com

27.11.2011
 
 
 
 

 

Türkiye BİLİŞİM MUHABİRLERİ DERNEĞİ
Copyright (c) Dishekimi.NET 2001

X: 36