Şu an: 23.02.2018 11:07:57
Bize Yazın !!
Türkiye'de diş hekimlerinin ilk ve tek web sitesi.


 
DENTALISVERIS
Vaka Sunumu
LINKLER
E-Mail Listelerimiz
FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi
Dishekimi.NET Editörü
05.06.2013 12:14:47
Dünya Dişhekimleri Birliği (FDI) 2013 Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Yaşamsal öncelikler konusunda ortak görüşe sahip FDI VE TDB tarafından 28-31 Ağustos 2013 tarihleri arasında düzenlenecek olan kongrede yurt dışı ve yurt içinden gelecek dişhekimleri dünya çapında tanınmış dişhekimliği alanındaki bilim insanlarının sunumlarını izleme, gündemdeki en son gelişmeleri dinleme olanağı bulabilmenin yanı sıra dünyanın her yerinden gelen meslektaşlarıyla yüz yüze iletişim kurma imkanına sahip olacaklar. Dünya çapında 1 milyonu aşkın dişhekimini temsil eden ve 130 ülkeden 190’ı aşkın dişhekimi örgütünün üye olduğu FDI tarafından organize edilen kongre, uluslararası oral sağlıkta tüm paydaşlar arasında bilgi paylaşmayı hedefleyen büyük bir organizasyon olma niteliğinde... Düzenleyen ülkeler adına bir prestij olup, tanıtımlarına büyük bir katkı sağlayan bu kongrede hemen her yıl 10 binin üzerinde bir katılıma ulaşıldığı belirtiliyor.

FDI 2013 İstanbul Dünya DişHekimliği Kongresi'nin bilimsel programında dişhekimliğinin tüm disiplinlerine ait güncel konularda düzenlenmiş paneller, konferanslar, forumlar ve interaktif oturumlar yer alıyor. Bilimsel program 5 ayrı salonda paralel oturumlarla gerçekleştirilecek. Ayrıca bilimsel programa ek olarak hazırlanan ve daha az sayıda dişhekiminin katılacağı sabah kahvaltılı toplantı oturumları, uzmanına sor buluşmaları ve yılın değerlendirmesi gibi özel oturumlar ve çeşitli alanlarda düzenlenen çok sayıda kurs ile dişhekimleri meslekteki yenilikleri takip edebilme ve pratik olarak kendilerini geliştirebilme imkanı da bulacaklar.

Bilimsel Program

Konferanslar

Adrian Lussi "Modern Çürük Teşhis Yöntemleri", Alexander Tolmeijer "Finansal Yönetim", Alpdoğan Kantarcı "Periodontolojide Konak Modülasyon Tedavisi", Andrej Kielbassa "Dentin Hassasiyeti", Anton Sculean "Rejeneratif Periodontal Tedavide Güncel Kavramlar ve Yeni Gelişmeler", Atilla Sertgöz "Zirkonya Restorasyonlarda Görülen Klinik Problemler", Banu Önal "Posterior Bölgede Neden İndirekt Restorasyonlar?", Bekir Karabucak "Endodontik Cerrahi", Binnaz Leblebicioğlu "İmplant Tedavisinde Periodontal Yaklaşımlar", Burçin Vanlıoğlu "Estetik İndirekt Posterior Restorasyonların Protetik Açısından Değerlendirilmesi", Bülent Uludağ "Protetik Dişhekimliğinde Hassas Tutucularla İlgili Gerçekler, Sorunlar ve Çözümler", Can Karaburçak "İletişimin Sözelden Siber Dünyaya Yolculuğu", Christian Berger "Tedavi Kararı: Dişin Korunması veya İmplant Yerleştirilmesi: İmplant ve Dişlerde Görülen Komplikasyonlar", Coşkun Yıldız "Sabit Restorasyonlarda Diş Kesimi Prensipleri ve Ölçü Materyalleri", David Bartlett "Asit Atağı!-Diş Aşınmalarında Asitlerin Rolü, Denis Bourgeois "Flouridlerin Kullanımı ve Güncel Öneriler", Derek Mahony "Yüksek Açılı Maloklüzyonun Kontrolü", Derya Germeç Çakan "Diastema Tedavisinde Ortodontik Yaklaşımlar", Dilek Tağtekin "Aproksimal Restorasyonların Başarısızlık Nedenleri ve Yeni Matriks Sistemleri", Duygu İlhan "Dental Erozyon ve Dentin Hassasiyeti: Türkiye’deki Durum", Ebru Çal "Sabit Restorasyonlarda Karşılaşılan Teknik ve Klinik Hatalar / Başarısızlıklar", Enrique Kogan "Operatif Dişhekimliği: Yeni Materyaller, Teknolojiler ve Teknikler", Galip Gürel "Porselen Lamina Restorasyonlar: Gerçek Endikasyonlar", Güven Külekçi "Sterilizasyon Stratejileri", Georg Meyer "Diğer Tıp Disiplinleri ile İlişkili Kranyomandibüler Fonksiyon ve Disfonksiyon – Dental Teşhis ve Oklüzal Tedavi için Sonuçlar", Gülbahar Işık Özkol "Total Protezlerde Sorunlar ve Basit Çözümler", Gürkan Göktuğ "Tüm Ark ve Tüm Ağız Rehabilitasyonlarda Tedavi Planlaması", Hande Şar Sancaklı "Remineralizasyondaki Olasılıklar / İmkanlar Nelerdir?" Hani A. Salam "İmplant Komplikasyonlarını Önleyebilir miyiz?", Harry-Sam Selikowitz "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar", Hien Ngo "Klinik Ortamında Çürükleri Yönetmek: Ağız Ortamı", Ira Lamster "Biyolojik Sıvıların Tanısal Potansiyelinin Oral Hastalıkların Teşhis ve Tedavisi Açısından İncelenmesi", Istvan Urban "Vertikal ve Horizontal Ogümentasyonda Yeni Bakış Açıları", JY Cochet "Endodontik Lezyonların Akılcı Tedavisi", Kaveh Seyedan "Anterior Maksilladaki Güçlükler ve Çözümler", Marius Steigmann "Estetik Bölgede Yumuşak Doku Komplikasyonlarının Düzeltilmesi", Martin Lorenzoni "İleri İmplant Rehabilitasyonu: Estetik Navigasyon-İmmediat Yükleme", Martin Trope "İnstrumentasyon için Apikal Boyutlar", Massimo De Sanctis "Paradontoloji – Periodontal Cerrahide Estetik", Mehmet Manisalı "Ortognatik Cerrahi ve Fasiyal Estetik", Mehmet Yaltırık "Oral ve Maksillofasiyel Cerrahide Asistans", Mete Fanuscu "Dijital Ölçüler Klinikte Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırıyorlar?" Michael Glick "Tıbben Komplike Hastalar – Klinik Protokoller", Mitsuo Okubo "Yaşlı Toplumda Dişhekimliği", Mutlu Özcan "Direkt ve İndirekt Rekonstrüksiyonlarla Tek Diş Eksikliklerinin Tedavisi: Tedavi Yaklaşımının Karşılaştırılması", Nikolaos Donos "Periimplantitisin Tedavisi ve Periodontal Hastalıklarla İlişkisi", Norbert Gutknecht "Kanıta Dayalı Lazer Dişhekimliğinde Seçici Çürük Uzaklaştırılması ve Sert Doku Preparasyonu" Olcay Şakar "Parsiyel Protezlerdeki Gelişmeler: Planlama, Materyaller ve Teknikler", Prathip Phamtuvanit "Minimum Girişimsel Dişhekimliği", Roland Frankenberger "Rezin Kompozitler: Ne Kadar İleri Gidebiliriz? Uzun Ömürlülük, Endikasyon ve Tamir", Sami Büyükgökçesu "Restoratif Dişhekimliğinde Asistanın Rolü", Sevil Gürgan "Diş Beyazlatma İşleminde Duyarlılık Oluşturmadan Doğal Diş Rengi Elde Etme Yolları", Sibel Antonson "İndirekt Restoratif Materyallerde Simantasyon Seçenekleri", Sönmez Fıratlı "Ortodontide Asistanın Rolü", Steven Porter "Ağızdaki Potansiyel Malign ve Malign Hastalıklar: Dünya Çapında Bir Sorun" Susana Vasquez "Ağız Kanseri: Prognoz Faktörleri", Şenay Canay "İleri Derecede Harabiyet Görülen Anterior Dişlerin Restorasyonu", Uğur Erdemir "Diastema Kapama: Disiplinlerarası Yaklaşımlar" William Cheung "Yeni Yüzyılın Koruyucu Dişhekimliği Uygulamaları", Yangheng Zhou "Ortodontide Vertikal Kontrol: Tweed Felsefesinden Ne Öğrendik?"

İnteraktif Vaka Tartışmaları

Cemal Aydın "Protetik Diş Tedavisi - Çene Yüz Defektlerinde Uygulanan Epitezlerin Başarısı", Ufuk Toygar Memikoğlu "Ortodonti - Obstrüktif Uyku Apne Tedavisinde Ortodontik Yaklaşımlar: Bir Olgu Sunumu ve Klinik Değerlendirmeler" Betül Kargül "Pedodonti - Klinik Pratiğinde Minimum Girişimsel Tedavi Planının Uygulanması" Filiz Pekiner "Ağız ve Çene Radyolojisi - Ağrı: Teşhis ve Tedavisi", Nejat Erverdi "Ortodonti - Dudak Damak Yarıkları Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Distraksiyon Osteogenezisi", Yaşar Özkan "Ağız ve Çene Cerrahisi - İmplant Cerrahisinde Estetik ve Fonksiyonel Başarıyı Arttırmak için Sert ve Yumuşak Doku Greftlemelerinin Önemi".

Paneller

Faruk Haznedaroğlu (Moderatör) "Endodonti - Endodontik Tedavide Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri", Handan Ersev "Kök Kanalı Şekillendirilmesi Sırasında Meydana Gelen Komplikasyonlar", Özgür Topuz "Kanal Dezenfeksiyonu ve Doldurulması Sırasında Meydana Gelen Komplikasyonlar", Oğuz Yoldaş "Apikal Periodontitisli Dişlerin Tedavisinde Karşılaşılan Problemler ve Çözümleri", Serdar Yalçın (Moderatör) İmplantoloji - Oral İmplantolojide Pratik Uygulamalar İçin Güncel Yaklaşımlar", Ata Anıl "Böyle Bir İmplantı Bir Daha Yapmam", Selim Pamuk "Böyle Bir Protezi Bir Daha Yapmam", Selim Ersanlı "İmplant Çevresinde Yumuşak Doku Şekillendirmesi", Volkan Arısan "Rehberli İmplant Cerrahisi ve Teknikleri", Cüneyt Karabuda "Dişhekimliği Pratiğinde İleri Cerrahi Uygulamalar", Tamer Lütfi Erdem (Moderatör) "Oral Radyoloji - Dijital Görüntülemedeki Gelişmeler", Güniz Baksı Şen "Dental Volumetrik Tomografi''nin Farklı Klinik Uygulamaları", Ali Sinan Horasan "İmplant Radyolojisi", M. Akif Sümbüloğlu "Cerrahi Uygulamalarda Dental Volumetrik Tomografi''nin Önemi", Betül Tunçelli (Moderatör) "Protez - Protetik Tedavide CAD-CAM Teknolojisinin Kazanımları", Ersan Ersoy "Protetik Diş Hekimliğinde CAD-CAM Uygulamaları: Güncelleme", Bulem Yüzügüllü "İnleyler, Onleyler ve Laminalar", Bora Bağış "Tam Seramik Kuron ve Köprüler", Martin Trope "Travma Kök Rezorpsiyonu-Temel Kavramlar ve Tedavi Statejileri", Mehmet Manisalı "Maksillofasiyel Yaralanmalarının Farklı Yönlerinin Değerlendirilmesi", Nil Altay "Süt ve Karmaşık Dişlenme Dönemlerindeki Diş Travmalarında Acil Tedavi", Zeynep Ergücü "Travmatik Orijinli Diş Kırıklarında Estetik Tedavi Seçenekleri", Cansu Alpaslan "Kanıta Dayalı Dişhekimliğinin Klinik Pratiğe Uygulanması Kanıta Dayalı Dişhekimliği: Genel Bir Bakış", Gökhan Alpaslan "Kanıta Dayalı Oral Cerrahi", Haldun İplikçioğlu "Kanıta Dayalı Oral İmplantoloji".

Resmi dili Türkçe ve İngilizce olacak kongrede İngilizce bilimsel oturumların bir kısmı simultane olarak Türkçe’ye çevrilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.fdi2013istanbul.org

715
1570
 
Untitled DocumentDUYURULAR VİTRİNİ

2.El Satılık ISTANBUL 18.04.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

18.04.2017
2.El Satılık ISTANBUL 13.03.2017
Satılık Dijital Panaromik Röntgen İnstrumentarium OP200 D

13.03.2017
Teknik Servis BURSA 15.02.2017 01:36:12
ELELEKTİRİKLİ MİKROMOTOR TAMİR SERVİSİ GSM:05337603818
15.02.2017 01:36:12
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE MALZEMELERİ SİNOL TURKUAZ İTALYAN TEKNOGAZ 20 LİTRE OTOKLAV DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ADEC DİŞ ÜNİTİ W-H LİSA 300 OTOKLAV İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL ANTHOS DİŞ ÜNİTİ/OTOKLAV CİHAZI NÜVE 20 LİTRE/İTALYAN DİŞ RÖNTGEN

02.02.2017
2.El Satılık ANKARA 02.02.2017
2.EL DİŞ MUAYENEHANE/DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM/OTOKLAV CİHAZI/DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

02.02.2017
Devren MUGLA 20.12.2016
Fethiye’de Satılık Poliklinik Hissesi

20.12.2016
2.El Satılık ISTANBUL 17.10.2016 07:33:41
acil satış taşınma nedeniyle
17.10.2016 07:33:41
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016


09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
YAZICILI OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI FEDESA DİŞ ÜNİTİ İTALYAN KOMPRESÖR

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 09.09.2016
SATILIK 2.EL DİŞ MUAYENEHANE DİŞ ÜNİTİ SıNOL TURKUAZ DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

09.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURKUAZ

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE ÇOK TEMİZ DİŞ ÜNİTİ LİKYA MÜRDÜM DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
2.El Satılık ANKARA 06.09.2016
DİŞ ÜNİTİ GNATUS TURUNCU OTOKLAV CİHAZI İTALYAN EURONDA E5 DİŞ RÖNTGEN CİHAZI

06.09.2016
İş Olanakları ISTANBUL 08.08.2016 15:19:30
Dişhekimi Asistanı
08.08.2016 15:19:30
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
(RVG CİHAZI) OTOKLAV CİHAZI İTALYAN TECNOGAZ 20 LİTRE) DİŞ ÜNİTİ ADONİS) DİŞ RÖNTGEN

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 28.07.2016
DİŞ RÖNTGEN CİHAZI DİŞ KOLTUK İTALYAN TEKNODENT PROGRES ÜNİT AĞIZ İÇİ KAMERA

28.07.2016
2.El Satılık ANKARA 18.07.2016
AMERİKAN DİŞ ÜNİTİ ENG-1 SATILIK DİŞ HEKİMLİĞİ MALZEMELERİ AESCULAP EL ALETLERİ

18.07.2016
2.El Satılık ISTANBUL 20.06.2016
komple muayenehane satılık
20.06.2016
Genel ISTANBUL 19.06.2014
Klinik Sarf Malzemelerinde Yeni Adresiniz!

19.06.2014
Kampanya ISTANBUL 27.11.2011
Hekimlerimize özel kartvizit sitesi www.doktorkartvizitleri.com

27.11.2011
 
 
 
 

 

Türkiye BİLİŞİM MUHABİRLERİ DERNEĞİ
Copyright (c) Dishekimi.NET 2001

X: 43